ANASAYFA

Bundan sonrası için Mahir Line® markası altında Türkiye’deki faaliyet projelerimiz:

 • Eğitim ve öğretim hizmetleri.
 • Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.
 • Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil).
 • Dergi, kitap, gazete vb. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).
 • Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.
 • Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri.
 • Fotoğrafçılık hizmetleri.
 • Tercüme hizmetleri.

For the future, our activity projects in Turkey under the Mahir Line® brand are:

 • Education and training services.
 • Symposium, conference, congress and seminar organizing, administration services.
 • Sports, culture and entertainment services (including providing tickets for cultural and entertainment events such as cinema, sporting events, theatre, museums, concerts).
 • Services related to the preparation for print purposes of publications such as journals, books, newspapers, etc., services related to the delivery of these publications to the reader (including the provision of the services mentioned above through global communication networks).
 • Services related to the production of films, movies, television and radio programs.
 • News reporting services, photojournalism services.
 • Photography services.
 • Translation and interpreting, localization services.

Fransa’daki faaliyet projelerimiz – Nos projets d’activités en France :www.mahirline.com
mahirboyacioglu@yahoo.fr
mathieuboyer6@gmail.com
mahirlinephoto@gmail.com
mahirlinetercume@gmail.com
Tel: +90 (216) 475 11 00
Mobile: +90 542 643 57 40
Mobile: +33 (0) 62 14 72 1 00